is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REI VAN SERAFIJNEN.

Gelijk der zonne gloed Zich naar de polen spoedt Om alles te verwarmen, Toog hij met kloppend hart Om aller leed en smart

In zijnen schoot te omarmen.

SLOT.

Des stijgt hij wonderschoon En rijk aan zalig loon Ten eeuw’gen straal gewemel, In wijsheid Cherubijn In liefde Serafijn Zoo stijgt hij op ten hemel.

M. Nijssen, r. k. p.

Venlo 7 Eebruari 1879.

BIJ GELEGENHEID

dat het H. Vormsel door Z. D. H. J. A. Paredia te Venlo werd toegediend.

"Wen ooit een zang, een vreugdelied De roersels mijner ziel beving. Dan was het, Venlo, toen uw kroost Onlangs naar Godes tempel ging.

Dan was het, toen des bisschops hand. Met Godes zegen rijk bedeeld.. Voor ’t dierbaar kroost der oude vest De schoonste gaven had geteeld.