is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISDOM VAN EOEEMOND.

Bisschep.

Z. D. Hw. Mgr. JoANNBS Atodstinds Paebdis, Kommandeur der Orde van den Ned. Leeuw, Huisprelaat van Z H. den Paus, Assistent-Bisschop bij denPauselijken Troon en Palatijnsch Graaf. Resideert te Roermond.

Sekretaris van het Bisdom. Georgius Theodorus Carolus van Meyel.

Kathedraal-Kapittel.

Proost. Pranciscus Antonius Hubertus Boermans, Deken, Plebaan en Pastoor te Roermond,

Kanunniken.

Mgr. Josephus Quodbach, Eere-Kamerheer van Z. H., Deken en Pastoor te Kerkrade

Mgr. Franciscus Matthias Heidens, Eere-Kamerheer van Z. H. Paus Leo XIII en Deservant te Heel.

Pe’.rus Joannes Hoefnagels, President van het Seminarie te Eoermond.

Mgr. Paulus Dominicus van Laer, Eere-Kamerheer van Z. H., Deken en Pastoor te Maastricht fWijck).

Godefridus Eaetsen, Deken en Pastoor te Venloo. Petrus Josephus Hubertus Eussel, Professor aan het Seminarie te Eoermond.

Mgr. Franciscus Xaverius Rutten , Ridder der Orde van den Ned. Leeuw, Eere-Kamerheer van Z. H., Deken en Pastoor te Maastricht (H. Servatius).

Joannes Gerardus Einders, Deken en Pastoor te SittarJ.