is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter perse is om achtereenvolgens te verschijnen:

Jacob van Artevelde, 2 dln. Bella Stock. De burgers van Darlingen.—De Kerels van Vlaanderen, 2 dln. Valentijn.— De Koopman van Antwerpen.—De burgemeester van Luik.—• Levenslust, —De ziekte der verbeelding. Bavo en Lieveke. Kene O te veel. Koning Oriand. Een ZeemanshaisgeEin,— Een slachtoffer der moederliefde. —■ De baanwachter. —De Minnezanger. —De keus des harten. Een verwarde zaak. Everard t’ Serclaes. Schandevrees. —De Gerechtigheid van Hertog Karei.— De oom van Eélix Roobeek. —De schat van Felix Roobeek. Het wonderjaar. Het wassenbeeld.

Elke inteekenaar ontvangt nog kosteloos: Twee groote en in zwart met goud vergulde lijst gezette oleogrophieèn, "waarvoor onderwerpen gekozen zijn nit de werken van den Schrijver.

De een jstelt een tafereel voor uit het verhaal „rfe Loteling ,

dc andere Is getrokken uit Gansendonck'”',

Alle boekhandelaren nemen bestellingen aan. Het gelicel wordt ongeveer veertig deelen.

PENSIONAAT

TOOB . .

Onder liét 'bèstimr der Religieus en

URSULINEISr.

te Sittard, Prov. LIMBURG

Pension: 180 gulden. Voor Prospectus of verdere Inlichtingen, . adresseere men zich aan de Eerwaarde Superieure,-