is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. De aanvrage tot opneming moet geschieden vóór de begrafenis van den laatst overledene der ouders.

Eector: de Zeer-Eerw. Heer J. L. A. Kerschner.

Regenten:

E. J. H. Haerten

Mr. Ev. Slagbek.

A. J. B. van Wayenburg.

Regentessen:

Mevrouw J. W. Westerwoudt, geb. Stoffels. Mevrouw de Wed. H. van Sonsbeeck, geb van Romunde.

MAAQ-DEN- OE MEISJESWEES-HUIS.

Spui, 15.

Het R. K. Maagdenhuis is gesticht omstreeks 1570, door Aaltje Pieters Eoppens en Marytje Laurens Spiegel. Het thans bestaande Godshuis, onder den bouwmeester Abraham van der Hart ten jare 1783 begonnen, werd in September 1787 door de weezen betrokken

In dit Weeshuis worden opgenomen meisjes tot op den leeftijd van 16 jaren, wier ouders of de langst levende van deze, twee jaren binnen deze gemeente of haar gebied gewoond hebben. De aangifte tot plaatsing moet geschieden vóór de begrafenis van den laatst overledene der ouders.

Eector: de Zeer-Eerw. Heer H. ,1. van der Burgh.

Eegenten zijn: Mr. C. P. Hoynck van Papendrecht, E. A. Strater, Mr. P. W. H. van Sonsbeek en T. C. M. H. van Eijckevorsel; en Eegentessen: Mevrouw M. C. Bonnike, geb. Vermeulen.

„ L. P. LJ. van Waijenburg, geb. tenSande.

GESTICHT VAN LIEEDADIGHEID.

Opgericht in 1815 door den Hoog-Eerw. Heer J. Cramer, Aartspriester, in een kleine woning op het Beggijnhof, later overgebracht naar de Ealverstraat en ten laatste verplaatst naar do Heerengracht, 182.

2*