is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Hendrichs—De Lestryeux. „ Mulder—v. d. Wollenberg.

VEEEENIGING TOT BEVOEDEEING DEE VEEEEEING VAN HET ALH. SAKEAMENT EN TOT YEESIEEING DEE BEHOEFTIGE KEEKEN VAN ONS LAND.

De Zeer-Eerw. Pater J. van Helvoort, S. J , Direkteur-Mevr. M. Bonnike Verineulen, Presidente, .Singel, 292- „ de Wed 0. Althoft Cockx, Vice Presidente»

Heerengracht, 235.

„ E. Hendrichs De Lestryeux, Penningmeesteresse. „ A. van Ogtrop-van der Burg, Sekretaresse. „ van Ogtrop-Herckenratb, Vice-Sekretaresse.

Kaailsledcn, Mevr. de Wed. van Sonsbeek-Eomunde.

„ de Wed. Slagbek-d’Arripe.

„ van Wayenbnrg tenSande.

77 V O „ de Wed. Schraitz-Brüning. „ Vtin Rijckevorsel Bonnike.

„ de Wed. Peun Sundorff.

„ de Wed. Hazeman-IJzermans, Heerengracht, 66.

„ van Waterschoot v. d. Gracht-v. d. Does. de Willebois, Heerengracht, 280.

KOMMISSIE TOT STICHTING VAN EEN PIUS MONUMENT TE AMSTEEDAM.

H. M. Werker, President J. G. van Bree I. B J. Ostheimer, Penningm. J Th. Schilder, Sekr.

Jaarlijks wordt eene H. Mis gelezen voor de overledene en levende weldoeners.

HEEEEN-VEEEENIGING TOT WELDADIGHEID

Direkteur: de Zeer-Eerw. Heer J. H, van Bom.

President: „ „ „ „ J- H. Bekker.

Sekretaris: de Wel-Edele Heer A. 11. Walter.