is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.LIEFDEWEEK OUD PAPIEE.'*

CoUlgile fragmenta ne pereant. Verzamelt de overblyfselen, opdat Diets yerloren ga. Joan. VI: 12.

Opgericht te Amsterdam den 25” Maart 1874. Hoofd'Komité:

P. Gomperts, Eere-Presid., Haarlemmerhouttuinen, 43. H. J Schade v. Westrum, President, Leidschestraat, 32.

B. J. Porceville, Vice President, IJgracht, 27.

J. A. de Jonge, 1® Secretaris, Eokin, 126. B. J. de Haas, 2' Sekretaris, Paleisstraat, 14.

J. G. Lomans, 1® Penningmeester O. Z. Achterburgwal bij het Spui, 344.

G. J. J. van Ginkel, a^Penn., O. Z. Achterburgwal, 144.

P. J. ten Veldhuijs, Weesperstraat, 62. i

Kommiss. van Toezicht.

L. H. Duwaer, Kaiverstraat, 171. )

ST. JOSEPHS GEZELLEN-VEEEENIGING.

Opgericht 1868,

Vergadert in een eigen gebouw op de Stadhouderskade 49a en beoogt het welzijn van den handwerksman. Jhr. H. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer. Pr., Pres. A. Henseu, Pr., Vice-President. Mr. J. J. W. van den Biesen, Protector.

B. J. M. de Bont, Sekretaris.

H. H. J. Hogeman.

J. G. Lomans, Penningm. L. M. Bonnike.

1 .los. V. d. Hulst- en I L. Kuypers.

„REGT VOOR ALLEN”,

Kie.s-V ereeniging, Opgericht ten jare 1853.

Bestaat uit een onbepaald getal leden, welke ƒ 3.— kontributie per laar betalen.

Mr. L. H. Povel, President. M. W. van der Aa, Commandeur der Orde van den

H. Silveoter van de Gouden Spoor, Vice-President,

o. Z. Achterburgwal, 217.