is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dalmsholte (Overijssel), Dekenaat Deventer. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20.

P. J. Hoogeboom, Pastoor, lïeest (Gelderland), Dekenaat Druten. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O.—

J. E. van Dijck, Pastoor. CoNCORDiA. Harmonie en Zangvereeniging. Opgericht in 1876. G. W. Kerssemakers, Direkteur en President. A. J. Hurkmans, Sekr. | A. van Gelder Jr., Penningm.

Dciden (Overijssel), Dekenaat Oldenzaal. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20.

H. J. de Jong, Pastoor.

Delfshavei» 'Zuid-Holland), Dekenaat Rotterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 100.—

B. Dankelman, Pastoor der Parochie v/d H. Jozef.

Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. j. H. van der Vloodt, President.

H. ALOYSius-Vereeniging. Opgericht 6 Januari 1872.

M. Breugelmans, President. A. H. W. Kaag, Kapelaan, Direkteur.

Kerkbestuur der Paroclue v/d H. Anthonius, Abt. P. .1. van Etten, Pastoor, President.

J. H. Büsemeijer, Penningmeester. Correspondent van de Kath. Kiesvereeniging „de Grondwet” te Rotterdam: J. M. Yuylsteke.

Delft (Zuid-Holland), Dekenaat Delft. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 60. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

Aug. J. van Berckel, Voorz. B. Schrönen, Penningm. A. M. van Dijk, 2' Voorz. Henri A. A. Drabbe, Sekr. J. J. Vlek, 3® Voorzitter. '