is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ummels, Parkstraat, 113, Penninemeester. «• li. Prands. J. A.. J. M. JMeylink. Mr. J. F. A. Leesberg, Jan Hendrikstraat, 9.Sekret.

St. Jozef-Gezellen Veeeeniging. Direkteur de Eerw. Pater D. A. van Es.

Congregatie voor Jongelingen.

Onder den titel van O. L. V. Hemelvaart en den H. Aloysius. de Zeer-Eerw. Pater A. Zwakenberg, W. Graaf, Prefect en Jos. Pasdeloup, Sekretaris.

Eüomsch Katholiek Ponds van Liefdadigheid.

Kollegie van Eegenten:

Waanders, President. M. H. Verhuist. L J. P. Bakker, Vice-Pres. J. Verbeek. , ' Sekretaris. H. van Langenhuysen, Kerk- Duynstee. Penningm. plein, 15. W. G. Permentier. Q-. Jserief. W. A. Lehmer. L. "Waterreus. H. Kocx. Smeele.

Zouaven Broederschap sPidei et Virtuti”, afdeeling s Gravenhage van den Bonifacius-Bond der Nederlandsche Zouaven.

|J. Theeuwis, Biblioth., en A ' Penningm.

A. r. vroomans. 1' Sekretaris. A. B. van Zanten, Kemperstraat 37, 2' Sekretaris.

Centraal-Komité van het Liefdewerk „Oud Papier”, voor Den Haag en omstreken.

s. J. J. Knaapen. President, Lage Westeinde 51. ü T\V Bakker, Vice President, Denneweg 114. L. M. J. van Campenhout, Sekretaris, Lage Beestenmarkt, 24. ’ &