is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wssenisse (Zeeland), Dekenaat Hulst. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 32, C. A. Hessels, Pastoor.

Ottersiim (Limburg), Dekenaat Gennep. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20. J. G. van Haeff, Pastoor.

Oud-Ade (Zuid Holland), Dekenaat Leiden. Census voor Prov. Staten en llweede Kamer: ƒ 82. .1. P. Görtz, Pastoor.

Oud-Bcijerlaiid (Zuid-Holland), Dekenaat Kotterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 32. J. D. Looijaard, Pastoor.

Oudenbosch (Noord-Brabant), Dekenaat Etten. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20.

St. Elisabeths-Gesticht.

W. Hellemens , Pastoor, President. Ouden-Rijn ((Jtrecht), Dekenaat Montfoort. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 24. J. J. Keuken, Pastoor Ouderkerk a/d Ainstel (Noord-Holland), Dekenaat Ouderkerk. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 32. P. A. Claassen, Deken en Pastoor. Oude-Schild op het eiland Texel. (Noord-Holland),

Dekenaat Sehagen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: / 32. L. A. J. Schudelaro, Pastoor. Oude-Tonge (Zuid-Holland), Dekenaat Botterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f 32. H. A. T. H. de Kruijff, Pastoor. Oudewater (Zuid-Holland), Dekenaat Gouda. Census voor Prov. Stateii en Tweede Kamer: ƒ2B.—

E. K. Liefde-Gesticht, H. E. Naethuys, Pastoor.