is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kijsscn (Overiissel'), Dekenaat Deventer. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20. H. .T. Weitjens , Pastoor.

Bi)Bwiik (Zuid-Holland), Dekenaat ’s-&rovenhage. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 32. W. F. van Kampenhout, Pastoor.

Saasveld (Overijssel, Dekenaat Almelo. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ; ƒ 20.— G. J. Wiegink, Pastoor.

Sanibeek (Noord-Brabanf), Dekenaat Cuyck. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2o. L. L. Wollaert, Pastoor.

Sappciiiefr (Groningen), zie Kleinetneer Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer; ƒ32.

Liefde-Gesticht,

onder bescherming van den H. Jozef.

Gesticht in Augustus 1878

Bestuurd door 6 Eerw. Zusters Eranciskanessen-Direkteur; de Zeer-Eerw. Heer A. H. Timans, Past. In dit Gtesticht worden de armen der parochie verpleegd ; bewaar- brei en- naaischool gehouden en bestedelingen van in en buiten de parochie tegen wekelijksch kostgeld of tegen een vaste som voor hun leyen opgenomen. • Wnnrfiwnlr

Sasseiiheini (Zuid-Holland), Dekenaat JNoordwijK. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer; ƒ 32. ,T. K. de Jongh, Pastoor.

Sas van Gent (Zeeland), Dekenaat Hulst., Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ32.

A. Weterings, Pastoor.

Schaesbers (Limburg), Dekenaat Kerkrade. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20. .T. S. Mühlenberg, Pastoor.

Vebeeniging van den H. Vincentius a Paulo. A. Melchers, President.