is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pius IX herdacht in Mei 1880, DOOR DE PiUS-VeREENIGING TE AMSTERDAM.

De schoonste maand van ’t jaar, De maand der lieve bloemen, Is dubbel rijk getooid,

Kan meer op schoonheid roemen

Dan menig vroeger jaar. "Want ziet slechts om U henen.

Hoe vroolijk ’t veld thans staat.

“ j Als, door de zon beschenen. Gij langs de paden gaat.

Maar is die maand ons schoon.

Om ’t jeugdig groen der velden; Ook boogt zij op een toon

Met welken wij vermelden Den lof der zoetste Maagd.

Die lof ja wordt bezongen, G-eheel dien schoenen tijd,

Door liefde aangedrongen, Den duivelen ten spijt.

Door gansch het wereldrond,

Van Oost tot Wester kimmen, Wordt dan haar lof verkond.

Ziet men het waslicht glimmen,

Tot eer van haar, de Maagd, Die onzer zal gedenken;

En zeker Jesus vraagt. Ons zijn genae te schenken.

Doch roemen wij den lof. Van onze teedre Moeder?