is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SNUIFJE VOOR HEN DIE LIBERALE KAMERLEDEN KIEZEN OF TE LUI ZIJN OM TE STEMMEN.

De oorlog mefc Atchin kost ons tot nu toe aan geld, het bagatel van twee en negentigniillioen vierhonderd achttienduizend ;;uldeii. als ƒ5.807.000.— in 1873, ƒ8,158,000. in 1874, ƒ10,367,000. in 1875, ƒ15,784,000. in 1876, ƒ16,940,000. in 1877, ƒ14,240,000. in 1878, ƒ13,245,000. in 1879 en in 1880 wordt gerekend op ƒ7,882,000.—. Dit laatste zal evenmin meevallen als de rekening van PinckofFs. Bovendien zijn wij nog lang niet aan het einde.

Leve Dransen VAN DE Putte en de liberale kiezers! is de leus der pionaapjoani'

’t is toch wat te zeggen.

Een gierigaard lag op het uiterste; de geneesheer verklaarde dat hij hoogstens tweemaal 24 uur te leven had. ~’t Is toch wat te zeggen”, hernam de stervende, want ik heb mijn huur nog drie maanden vooruitbetaald.”

FABRIEK en MAGAZIJN

VAN

PIANINO’S EN ORGELS,

lO

DAMRAK

Altijd ruime keuze van nieuwe en bespeelde PIANINO’Sen ORGELS uit de heste Fransche en Dnitsche Fabrieken tegen zeer billijke prijzen; alles met 5 jaar guarantie; betaling desverkiezende in termijnen; oude Pianino’s worden ingeruild: stemmingen en reparatiën worden aangenomen en solide uitgevoerd.

J. L BÜSCHEN.