is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 ZONDAG Judica. Passie-Zondag. Evangelie: Wie zal mij van zonden overtuigend Joan. VIII: 46-59.

27 Maandag. H. Eupertus, Bisschop.

28 Dinsdag. H. Sixtus 111, Paus.

29 Woensdag- H Eustachius, Abt.

O 7 – – 80 Donderdag. H. Quirinus, Martelaar.

31 Vrijdag, T)e Zeven Smarten der Heilige Maagd.

Nationaal Mantel-Magazijn der

Wei. J. W. I. Eelekli®?®!,

Paleisstraat 4, Amsterdam.

Specialiteit van Dames- en Kinder-Maiitels, Regenmantels en Jongeheeren Jasjes en Pakjes.

1 Mei—ia Octoher BAD NEUKNAHR. itationf

Alkalische warme Baden in het Ahrdal, over Remagen van Keulen of Coblenz in lif uur, van Bonn in 1 uur te bereiken Rijk aan koolzuren. Uitmuntend bij chronisch lijden der verterings- en ademhalings organen. Diabetes mellituß, Graveel, Steen, Jicht, Rheumatisme en Vrouwenziekten. Alleen het Cur-Hótel staat in directe verbinding met de Badinrichting. Mineraalwater, Bruiszout en Pastillen zijn te bekomen bij de Directie en in de Depóts.

i. 1 IBSSEUe, MIEU WEiIiDIJSA, Hl.

Eabrikant van Duimstokken, Meters, Opzichterswaïideistokkeii, geijkte Meetlinten, Meetkettingen, Miiitiematen, enz.