is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIIEWMAARLEIISCIIECOIIRAI.

Verschijnt tweemaal per week

(WOENSDAG en ZATERDAG)

Prijs ƒ0.85 per kwartaal. ƒ I.— franco per post.

De lIIÏÏWI IMEltllSOll is een katholiek orgaan, dal niet alleen in geheel Haarlem, maar ook in de overige gemeenten van Nederland een uitgestrekten kring van abonné s en lezers heeft, zoodat wij met zekerheid kunnen zeggen, dat de NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT tot de meest verspreide nieuwsbladen behoort.

Advertentißn genieten dus in dit blad de grootste publiciteit.

De prijs der Advertentiën is uiterst gering, namelijk slechts 5 cents per regel bij minstens 4 maal herhaalde plaatsing eener annonce, slechts 4: cents per regel. Groote letters of vignetten worden natuurlijk berekend naar de ruimte die zij innemen.

KÜPPERS & LAUREY

Uitgevers.

Haarlem.