is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIJHEGEN. Grootestraat D. 41. NUIEEGEN

IANGEMDAM & COMP.

Uitgevers van het Dagblad „DE GELDERLANDER”, het Internationaal Maandschrift „LA MACHINE k COÜDRE” in Franseh, Dnitseh en Engelsch; enz. enz.

bevelen *ich minzaam aan tot het SPOEDIG-, NET en TOT BILLIJKEN PRIJS leveren van alle soorten van

DRUKWERKEN,

als: Boekwerk, Broehures, Tijdschriften, Circulaires, Registers, Tabellen, Rekeningen, Wissels, Kwitantiën, Prijscouranten, Brieven van Overlijden- en Huwelijks-aankondiging, Adres-, Visite- en Rouwkaartjes enz.

Bidpreutjes van af f 1.50 de 100 stuks.

HVDRAILISOIE SIVELPERSURUKKËIIU.