is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„LIEFDEWEEK OFD PAPIER.”

Colligite fragmenta ne pereant. Verzamelt de overblpfseleD, opdat nieta verloren ga. Joan. VI:12.

Opgericht te Amsterdam den 25 Maart 1874.

Hoofd-Komité:

F. Gompertz, Eere-Voorzitter, Alpheti a/d Eijn. H. J. Schade v. Westrum, President, Leidschestraat, 32.

L. H. Duwaer, Vice-President, Kalverstraat, 171. J. A. de Jonge, 1' Sekretaris, Eokin, 126. B. J. de Haas, 2' Sekretaris, Paleisstraat, 14.

J. G. Lomans, I‘Penningmeester. N. Z. Voorburgwal, 844.

G. J. J. van Ginkel, 2® Penn., O Z. Achterburgwal, 144.

P. J. ten Veldhuijs, Weesperstraat, 62. i

Q •• —7 Kommiss.

J. A. A. Kupers, Singel, 233. |

van Toezicht.

ST. JOSEPHS GEZELLEN-VEREENIGING.

Opgericht 1868.

Vergadert in een eigen gebouw op de Stadhouderskade 49a en beoogt het welzijn van den handwerksman.

Jhr. H. J. C. M, van Nispen tot Sevenaer, Pr., Pres. A. Hensen, Pr., Vice-President. Mr. J. J. W. van den Biesen, Protector.

B. J. M, de Bont. J. G. Lomans, Penningm.

L. M. Bonnike. J. Waijenburg, Sekretaris.

“j • H. H. J. Hogeman. Jos V. d. Hulst en

L. Kuypers.

„REGT VOOR ALLEN”,

Kies-V ereeniging, Opgericht ten jare 1853.

Bestaat uit een onbepaald getal leden, welke ƒ 3.—. kontributie per jaar betalen. Mr. L. H. Povel, President.