is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<2iiineken (Noord-Brabant), Dekenaat Ginneken. Censuß voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2o. J. L van Dijk, Detten en Pastoor.

Vebeeniging van uen H. Viscentius a Paulo. Mr. J. W. van den Biesen, President.

(Zeeland), Dekenaat Middelburg. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f 40.-i-J. A. Eversteyn, Deken en Pastoor.

Katholieke Kies-Vereeniging

J. P. Larsen, Voorzitter.

I J. Bookelaar, Onder-Voorz.

J. W. Nijs, Penningmeester en Sekretaris. eoirle (Noord-Brabant), Dekenaat Oirschot. Census voor Prov Staten en Tweede Kamer: /’aO.

B K. Liefde-Gesticht.

Voor ouden van dagen, Zieken enWeezen. Meteen Bewaar- en Leerschool

-r, i. t Begenten: Pastoor C. G. de Wit, 3. B. van Enschot, G. van Besouw en P. van de Lisdonk.

Vereenigxng van den H. Vincentius a Paulo.

G van Besouw, President. 0. Bens, Vice-President. J. B van Besouw, Sekretaris.

Th. van Diesen, Penningen Magazijnmeester. E. van Kavels, Bibliothek.

Elisabeths-Vereeniging.

J. van Besouw—van de Lisdonk, Presidente. M. van Besouw, Vice-Presidente.

C. de Visscher—van Besouw, Sekretaresse en Penningmeesteresse. P. van Diessen—van de Laar, Magazijnmeesteresse.

Ctoor (Overijssel), Dekenaat Deventer. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O. W. A. H. Hoogveld, Pastoor. ,

eoorii (Noord-Holland), Dekenaat Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: foe. A. Jansen, Pastoor.