is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging van R. K. Bijzondere HoofdonderwiJzEßs IN het Bisdom Haarlem.

De Hoog-Eerw. Heer J. F. Vregt, Vikaris-Generaal van het Bisdom Haarlem, Eere-Voorzitter.

M. L. van Gemert te Alkmaar, !• Voorzitter. L. G. van Schaik te Amsterdam, 2“ „

J. Th. Averkamp te Amsterdam, 1" Sekretaris. J. A. Bakker „ „ 2* „

H. S. Neuhuys te Rotterdam, Penningmeester. C. van der Deyl, te Amsterdam. B. G. Brom, te Hoorn.

12 Honoraire en 52 gewone Leden.

Vereeniging tot uitkeering eener vaste som bij overlijden aan R. K. Onderwijzers.

Opgericht 1 Januari 1874. H. Eman, te TJrsem, Voorzitter.

J. Th. Averkamp, te Amsterdam, Sekretaris. D. de Groot, te Westwoud, Penningmeester.

C. van der Deyl, te Amsterdam, Gedelegeerde van de Vereeniging voor E. K. Bijzondere Onderwijzers in het Bisdom Haarlem. 53 Deelnemers en 9 Donateurs.

St. Elisabeths-Vereeniging ,

tot het oefenen van Christelijke liefdadigheid, vooral jegens Katholieke arme zieken. Direkteur: N. A. A. Aussems, Pastoor.

Mejuffrouw M. E. Reekers, Presidente. „ J. P. A. Beynes, Sekretaresse.

Maria Elisabeth-Vereeniging, Opgericht in 1856,

voor ondersteuning van arme en behoeftige kerken. Mevrouw Travaglino-Hemelrijk, Presidente.

Büeger-Kiezeesveeeeniging,

W. H. Jacobs. W. Kuppers. W. Drenth, Sekretaris. Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging.

De Zeer-Eerw. Zeer Geleerde Heer M. J. A. Lans,