is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paroch. Afdeeling: St. Matthias-kerk 31 werkende Leden.

President: A. A Syben, Pastoor. Vice-President: N. Beckers: Kapeiaan.

Direkteur: H. Braham. Sekretaris: D. Spronck.

iPenningm.: J. van Aubel. |

Heeren-Congbegatie,

opgericht

in 1854,

M. Eeuser, S. J., Direkt H. Colson, Prefekt.

Emest Hollman, I® Ass.

Jacq. Vos, 2® Assist, Louis Verwilst, Sekretaris.

Jean Wijzen, Thesaurier.

Eaadsleden.

Jean Meijers. Hubert Dodemont. Guill. Enter.

P. Odekerken. Jean Eas.

Jos. Vermin

Jonge Heeren-Congregatie. Opgêricht in 1858.

P. Duffels, S. J , Direkteur. Em. Steijns, Prefect

Ed. van Ëijckevorsel, i' Assist. Carl Geuljans, 2' „ L. Grossier., Sekretaris.

W. Wakkers. Jos. Brounts.

Max. Eegout. J. Wishaupt. J. Gnsgens,

Eaadsieden.

SOCIÉTÉ DE Ch.AEITB

tot het verleenen van hulp en onderstand aan de armen en aan behoeftige kraamvrouwen.

Pr. de Gerieke v. Herwijpen, Mevr. P.Swart, Sekretaresse. Presidente. Mej. Starren.

Mevr. Weustenraad, Vice- Mevr. Dufrasne.

Presidente. i Mej. H. Thielens, Magaz. | .. J. Bauduin, Penningm.i

„ de Kuyper. „ Eegout-Berger.

Voorts bezit deze stad nog verscheidene zoogenoemde Hofjes, of gelijk men hier zegt, Conventjes, enz., wier Bestuurders of Eegenten ons niet zijn opgegeven.

„Geloof en "Wetenschap.” Deze Vereeniging is gevestigd in het Collegie der