is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Elisabeth’s-Vereeniging. Opgericht 7 April 1879. Contributie / 3. per jaar. J. B. Jans, Eektor der Kapel van het H. Hart van Jesus, Direkteur.

7 Mevr. Van Weel—van 01-. denzeel tot Oldenzeel, Presidente.

„ Prencken—van der Laar, Vice-Presidente. „ Minderop—vanßerc-] kei, Sekretaresse.

Mej. Piek—van Etten, Penningmeesteresse.

Mej. Weingartner—Weijer- ■ mans, Magazijnmeesteres. . „ Hollanders—Mossou.

„ van Meel—van Gils. „ de Werd-. Bressers.

Mevr de Wed Peije—En-- geler.

10 Assistent-werkende Leden en 90 Honoraire Leden.. Het Liefdeweek : „Oud Papier.”

W. A. Piek, Corresponderend Lid van ’t Sub-Comité Breda., E. K. Kerkbstuue Parochie H. Joannes de Dooper.

G. de Nijs, Deken, Kanunnik en Pastoor, Voorzitter..

C. I. Schoormans, Sekretaris-Penningmeester. Pi I Eombouts.

• A P. J. van Etten. J. C. van der Corput. P. .1. Aerssen.

E. K. Paeochiaal Aembestuue.

O. de Nijs, Deken, Kanunnik en Pastoor, Voorzitter.

P. H. van Etten, Vice-Pres.| J. "W. Hollanders, Sekret. |

,!J. B. N. van der Maden,, I Penningmeester.

E. K. Liefdegesïicht.

Bewaarschool voor jongens en meisjes, tevens leer-' school in alle vakken voor meisjes.

Bektor: De Zeer-Eerw. Heer J. C. van Etten, rustend] Pastoor.

Overste: Mevrouw Bierwagen. 12 Liefdezusters van het Moederklooster te Dongen.i

Oosterwieruiu (Friesland), Dekenaat Leeuwarden.i Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer:/30.— J, A. IJdema, Pastoor.