is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SchaKCii (Noord-Holland), Dekenaat Schagen. Census voorProv. Staten en Tweede Kamer: ƒ32.—

Veree.niging van den H. Vincentius a Paulo.

H. B. Voorman, President.

Nedeui.andsche St. Gregobius-Vereeniging.

Parochiale afdeeling.

Chr. F. Philippona, Deken en Pastoor President.

L. Teeuwisse, Hoofd-Onder-j wijzer, Direkteur. |

.1. Eanke, Sekretaris. Th. Dorbeck, Penningm.

Liefdewerk : „Oud Papier.”

Dirk Keet, President. Dirk Stoop, Sekretaris.

Cornelis Vlaming, Penningmeester.

St. Lodewijks-Vereeniging,

tot bevordering van het op godsdienstige wijze begraven der afgestorvene leden. De mannelijke leden verbinden zich volgens rooster persoonlijk den dienst van drager te verrichten.

C. Vlaming, President D. Keet, Penningmeester.

|J. Muiteman, Sekretaris. |

ISchalkwijk (Utrecht), Dekenaat Wijk-bij-Duurstede. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: /S-i.

G. Hilhorst, Deken en Pastoor,

Sehayk (Noord-Brabant), Dekenaat Eavestein enMegen. Census voorProv. Staten en Tweede Kamer: /20.

P. van den Bogaerd, Pastoor.

Schcveiiiiigen (Zuid-Holland), Dekenaat ’s'Gravenhage. Census voorProv. Staten en Tweede Kamer: /'32.

E. K. Parochiaal Armbestuur.

H. T. Doorewaard, Past., Voorz.

| J. Waterreus, Penn.