is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eoomsch Katholiek Gesticht

voor verlaten kinderen, bestuurd door de Eerw. Zusters der Voorzienigheid. Daaraan is verbonden een bewaaren leerschool voor meisjes Dit gesticht is door M. Waterreus van ’s Gravenhage gegrondvest.

Schiedaiii (Zuid-Holland), Dekenaat Eotterdam Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: J 60.

Kerkmeesters der Parochiekerk v. d. H Maagd Onbevlekt Ontvangen.

G. E. Drabbe, Kanunnik

en Pastoor, President i. J. G. Nolet.

G. C, Beukers, Penningm.

P. J. Meijer. Mr. W. H. .Jansen, Sekret.

Kerkmeesters der Parochie van den H. Joannes DEN DooPER.

P. w. van Wees, Pastoor, President.

J. T. Beukers.

G. A. J. Beukers Sekret.

J. W M van Gent, Penn. J. V. d. Burg Gz.

De E. K. Begraafplaats

bestuurd en beheerd door afgevaardigden uit de Kerkbesturen. Om de twee j aren “wordt het Eoorzit- beurtelings waargenomen door een der Zeer-Eerw. Heeren Pastoors der stad.

G. E. Drabbe, Kanunnik en Pastoor.

E. W. van Wees, Pastoor. G. C. Beukers, Penningm.

: G. A. J Beukers.. J. J. G. NoJet.

. W. van Gent, Sekretaris.

E. K. Pahochiaal Armbestuur.

De Hoog Eerw. Heer Q-. E. Drabbe, Kanunnik en Pastoor der O. L. V. Parochie, is Kotamissaris des Bisschops.

P. J. Bruineman, Presid. W. A. Beukers, Vice Pres.

A. C. A. Nolet, Penningm. T. H. B. Snijders, Sekret J. Meijer Pz.

Mr. A. K. .1, V d. Drift. . J. H. Bozestaten.

i J. van Buuren, S. J. Zoetmulder. J. T. Siemes.