is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr. Vos de Wael-van Middachten, Presidente. „ de Wed. Heerkens-van Sonsbeeck, Vice-Pres,

Mej. T. Heerkens, Sekretaresse, Mevr. Vos de Wael-Heerkens, Penningmeesteresse.

Baadsleden:

Mevr, van Sonsbeeck-Helmich. „ de Wed. van der Horst-van der Kun.

Mej. M. Schaepman.

| Mej. A. van der Ketten.

Liefdewerk: „Oud Papier.” N. N. Bestuurders.

Emmanuelshuizen, Een voor E, K. Oude Vrouwen.

PIUS-V EREENIGING.

N. N., President.

| N. N., Sekretaris.

E. K. Parochiaal Armbestuur.

S. W. J. Vos de Waal, Voorzitter. L. J. Vos de Wael, Sekretaris.

VEEBETEEI.NGEN welke te laat zijn opgegeven om nog in het corpus te kunnen opnemen, en benoemingen of verplaatsingen welke na het afdrukken der voorgaande vellen hebben plaats gehad.

Amsterdam. Pius-Vereeniging. Bij de leden van verdiensten moet de naam van Joh. B. A. Winkelmeyer gevoegd worden. Overleden is Eranciscus Joannes Henricus Dekker.

Vincentius-Vereeniging. J. C, J. Hesseling is lid geworden van de Kommissie der Bibliotheken. De Bibliotheek der Saenredarastraat is overgebracht naar de Van der Heltstraat, 21.

De Zeer-Eerw. Heer H. W. Strijdhout is Eektor geworden der Pius-ScHooL, ter vervanging van den Zeer Eerw. Heer J. G. Heeres.

St Jacobs-Gestioht. Thans is de leeftijd welke de oude lieden bereikt moeten hebben om geplaatst te kunnen worden bepaald op minstens 65 jaar.