is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. K. Meisjes-Weeshuis.

Bestuurd door Liefdezusters der Congregatie van ïil- Eegenten het E. K. Parochiaal-Armbestuur.

Bijzondere Eaad. J. P. J Driesaen en P. J. A. &üning zijn leden geworden. H. Hefftrich ia President der Conferentie van de H Maagd en G. Elshof der Conferentie van den H. Eranciacua en Doniinicus.

Bibliotheek van Vingentius.

P. J. A. Brüning, President. J. W. Speet.

. H. B. de Groot. H. J. J. M. Damen, Sekret.

SPIJSKOKERIJ VAN ViNCENTIUS.

H. Hefftrich, President. B. P. Verhoeven.

G. Elakof

Pereeniging van de H. Elisabeth. Mevrouw Van Wensen-de Bruyn valt af. Mevrouw de Wed®. J. A. G. Proot-Peters is Presidente.

iUaastricht» Soeiété deCharité. Opgericht in 1810. P. X. Entten, Deken van St. Serraas, Direkteur. Mej. H. Hustinx is Penningmeesteresse en Mej V. van der Kun, Sekretaresse.

St. MiciiielB*Gestcl. L. van Godschalk, Pastoor. Het Instituut voor E. K. Doofstommen, staat ook onder toezicht van Mgr. H. van Beek, Bisschep van Breda.

-Middelburg. Katholieke Kies-Vereeniging : „Eeoht voor Allen.”

D. J. Mes, Voorzitter.

J. J. Geulen, Penningm, E. Bulterija, Sekretaria.

E. .1. van Dierendonck.

E. Larsen H. Olthof.

Montfort. J. H. Sax, Pastoor.

Nijmegen. J. C. Broekmeijer, Deken en Pastoor (H. Eranciacua), en H. G. J. Erftemeyer, Pastoor (H. Ignatius).

De Kommiaaie der Lezingen is vervallen en verhangen door de: Katholieke Q-ezellev-Vereeniging. Pater L. E. Hoctin, Direkteor,