is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met Januari 1883 treedt de

TIIBÜBIISCHE mmi

ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVEUTENIIEeLAD.

haar IS"" liaïgtag ïi.

(VooEMALiG WEEKBLAD VAN TILBURG.)

Abonnementsprijs per o maanden franco per post ƒ1.20. Voor het Buitenland ƒ1.70. Prijs der Advertentiën van 1 tot 7 regels 60 Cts., voor eiken regel meer 8 Cts. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën voor het Buitenland en Reclames onder de rubriek Binnenland 15 Cts. per regel.

Brieven en gelden franco aan den Uitgever

IV. L.UUTEIV,

te Tilburg, Willem 11-straat, nabij het Post- en Telegraafkantoor.

Dit Blad verscßijnt Woensdag- en Zaterdag-avond.

De Drukker en Uitgever van bovengenoemde Courant beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle voorkomende DRUKWERKEN, welke op zijne Siielpersdrukkerij met den meesten spoed en tegen bilhjke prijzen vervaardigd worden.