is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegewijd aan de gedachtenis der Overledenen.

Eerste Kwartier, Donderdag 8 Nov. ’s morgens O u. 24 m. Voile Maan, Woensdag 14 ~ ’smiddags4 u. 57 m.

Laatste Kwartier, „ 21 „ „ 2u.3 m. Nieuwe Maan, UonderiiagSO „ ’s avonds 7u.14 m.

1 Donderdag. Allerheiligen. Te viei-en als Zondag. Evangelie : De acht Zaligheden. Mattli. V: I—l2.

2 Vrijdag. Allerzielen. Dag van Devotie. 3 Zaterdag. H. Hubertus, Bisschep van Luik en Belijder, f 727.

4 ZONDAG. Eerste Zondag DER MAAND en 25® na PiNKSTEB. H. GaROLUS BoRROMEUS, Bisschep en Bel.. -{- 1584. Evangelie: Jesus stilt den storm. Matth. VH1;23—27.

5 Maandag. H. Zacharias.

6 Dinsdag. H. LEON.Annus, Bisscliop en Belijder.

7 Woensdag. H.WiLLiBROBDUS,Apost. van Nederland. Patroon van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem. Verjüichting om Mis te hoeren in het Bisdom Haarlem. In het Aartsbisdom wordt de plechtige viering van het feest op den eerstvolgenden Zondag geplaatst. Te Bakel te vieren als Zon'dag.