is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schonk hem groote vreugd, wanneer hij des zondagsavonds der burgerij van zijn geboorteplaats, om zoo te zeggen, uit eigen aanschouwing, kon verzekeren, dat er in den hemel geen naaimachines waren.

Rotterdam, 26 Juli 1882.

F. A. POTHAST.

BOSI-, ESOÏÏËAI3-

SK

IAiDELSDEïïBiSBIJ

VAN

J. H. VAN AELST,

Brusselschestraat, No. 1585,

MAASTRICHT.

Uitgever van het Weekblad

DE ECHO DER WAARHEIDSVRIEJiDEIV

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD,

Door ’t geheele Rijk lever ik mijne wegens Vuurproef bekroonde

BRANDKASTEN

franco Amsterdam, Rotterdam of Leeuwarden, aan Stations of Stoom boot, tegen toezending van een Postwissel van 60 Gulden. De orders worden uitgevoerd onder Garantie voor Soliditeit.

L. H. FABEH, Fabrikant te BOLSWARD, Groote Dylakker.

19