is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K. Militairen Vereeniging,

mder hescJterming van dm H. Martinus. Vergadert eiken avond van 6 tot 9\ uur in h<d St. Vincentiusgebouw in de Kortestraat. Pastoor ,1. H. van Basten Batenburg, Direkteur. Prefekt; J. Morshuis. j Sekretaris: W. v. d. Eerden.

Nederlandsche St. Gregorius Vereeniging. Parochiale Afd. St. Martinus.

Th. S. Roes, Pastoor, Pres. Fr. Hofstee, Sekretaris. J. Th. Te Braake, Kapelaan, C. G. J. Thieme, Penning- Direkteur. meester.

R. K. Leesbibliotheek.

Geopend des Zondags van 12 tot 1 uur in het gebouw sinsula Dei,” ingang Walstraat. D"" J. A. van Os, Kapelaan, Direkteur, 1847—71—74. W. van den Nieuwenhof, Bibliothekaris.

R. K. Scholen.

Parochiale S* Walburgisschool F. J.Eenhorst, Onderw. » S* Eusebius » J. G. Nieuwland, » )) Martinus » .1. G. van Oeffel, »

)) ' St Josephs » H. Braam, » De Meisjes-Scholen onder leiding der Eerw. Zusters van Liefde tellen ca. 500 leerlingen en zijn gelegen in de St Jansstraat, Beekstraat, Rappardstraat en Honunelstraat.

Asseit (Limburg), Dekenaat Roermond. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O.— G. Klusters, Rektor, 1807—1832—42.

Assen (Drenthe), Dekenaat Groningen en Assen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ3O.—■ R. K. Parochiaal Kerkbestuur.

H. D. Brenninkmeijer, Pastoor, 1830—56—68. H. H. Meijer en Fr. Trimmer.

Anseiidelft (Noord-Holland), Dekenaat Bevei'wljk. Census voorProv. Staten en Tweed» Kamer: ƒ32.—• H. 11. Peeperkorn, Pastoor, 1827—50—70.