is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berschermlieer: Z. D. H. Mgr. Henricus van Beek, Bissehop van Breda. J. A. J. W. van Hal, Voorz.lW. Merkelbach, Penningm. J. W. V. d. Biesen, 2« » lEd. van Wees, Sekretaris.

I.iefdewerk: »Oud Papier”.X

M"" L. H. C. Ingen-Housz, A. Maassen. Voorzitter. F. Smits van Wae.sberghe. J. van Gils, Penningm. J. van Hal Mr Max van Dam, Sekr.

R. K. G.vstiiuis,

onder beheer der Eerw. Gasthuis-Nonuen. F. X. ,1. Maassen, Rektor, 1834—58—75. J. J. L. Ingen-Housz., Voorz. I A. Maassen. A. H. A. F. Meijer. I J. B. A. van Gils. Ook oude van dagen vinden hier, tegen eeue matige vergoeding, verpleging en huisvesting.

Liefde-Gf.sticht,

onder het beheer der Liefdezusters, (Hoofdzetel Roosendaal, bij Breda.) In dit Gesticht worden plus minus 100 weezen (vrouwelijke) tegen vergoeding van circa ƒ6O.— per jaar, verpleegd.

Ruim -iOO arme kinderen (meisjes) ontvangen gratis onderwijs, terwijl het getiil der betalende kinderen p. m. 600 bereikt.

Zeer-Eerw. Heer N. C. J. van Mens, Rektor. Eerw. Zuster Marie Cecile, Superieure. R. K. Miht.uren-Vereeniging.K .

(Heeft een eigen lokaal.) F. A. van Dijk, Rektor der Zusters van Liefde, Direkteiu-, 1836—60—61.

M. Jeuken, Wachtmeester der Kavalerie, Prefect.

~ St Jozefs-Gezellen-Vereeniging. X (Heeft een eigen lokaal, waarin Sociëteit?) C. Romi)outs, Kapelaan O. L. V., President, 1842—65—67. L. de Boer, Kapelaan 0.1.. V., Vice-Presid., 1837—61—72. J. A. J. W. van Hal, Penn. | Max van Dam, Sekret.