is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieke Kies- en Lees-VereenigingS[

»DE Grondwet.”

W.A. Beukers, Voorzitter. P. Melchers. Albert Jansen, Sekretaris. H. R. M. A. van Gent. Mr. A. K. J. van der Drift. A. C. A. Nokt.

De Vereeniging van de H. Maagd voor kraamvrouwen en zieken.

Mevrouw G. C. Rozestraten, geb. Oats, Presidente. » M. W. Walraven, geb. Jansen, Sekretaresse. Mejuflrouw van der Burg, Penningmeesteresse. » C. C. Holterman, geb. Vogelpoel, Magazynm.'

»Vereeniging Zalige Ludwina”

stelt zich ten doel arme vrouwen in den winter met naaien geld te doen verdienen.

Mevr. C. M. M. Beukers—Herkenrath, Presidente. Af*- Beukers—van Erven Dorens, Sek. Mej. J. Nolet, Pennmgmeesteresse.

Liefdewerk: »Gud Papier.’y

G. C. Beukers, President. J. Honnerlage Grete. xl. Lindeman, Vice-Presid. M. G. Lagerwey. C. Rozestraten , Penning- P. J. Willems. en Magazijnmeester. A. H. Nolet. C. J. Wouterlood, Sekret.

NeDERLANDSOHE St. GREGORIUS-VEItEENIGING.

V'm” tr- T. Heljmans, Perin.' L “t Vi“-Pres. C. C. A.deVliegh,Direkteur; Ih. J. D. de Groot, Sekret.

(Limburg), Dekenaat Meerssen Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20. J. H. Alofts, Pastoor, 1815—41—70.

Schiiiiieii (Limburg), Dekenaat Scliinnen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: / 20 A. van Wijller, Deken en Pastoor, 1821—45—72