is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij herinneren hier alle onderhoorige geloovigen:

I®. Dat, behalve in den vastentijd, men ook tot vasten en' onthouden verplicht is op de Quatertemper-Woensdagen, Vrijdagen, Zaterdagen in het jaar, op de vigihën van Pinkster, van de solemniteit der HH Apostelen Petrus en Paulus , van Maria Hemelta art’ van Allerheiligen en Kerstmis. ’

2®. Dat het geoorloofd is, op Kerstdag vleesch te gebruiken, wanneer dit hooge feest op een Vrijdag of Zaterdag valt, alsmede op de Zaterdagen tusschen gemeld feest der Geboorte van onzen Zaligmaker en Maria-Lichtmis inclusief.

30. Maar dat het op alle andere Zaterdagen van het jaar even gelijk op de Vrijdagen, op doodzonde ten strengste verboden is vleesch te eten.

Oost-ludië.

APOSTOLISCH VIKARIAAT VAN BATAVIA.

Mgr A. C. Claessens, Bisschep van Trianopolis, Apostolisch Vikaris van Batavia, Kamerheer van Z. H. den Paus en Ridder van den Nederl. Leeuw. Geboren te Sittard 1818, Priester gewijd 1842, benoemd 1874.

West-Indië.

APOSTOLISCH VIKARIAAT VAN CURAgAO.

Mgr. H. I. A. van Ewijk, Bisschep van Camaco. Geboren 1827, gewijd 1851, benoemd 1869.

APOSTOLISCH VIKARIAAT VAN SURINAME.

Mgr. H. Schaap, Bisschep van Hittelonië, benoemd 1876,