is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overblijfselen van den H. BAvOuit Gent naar Haarlem overgebracht it)150O.

H ZONDAG. Cantate 4® Zondag na Pasciien H. Aufridus, Bisschep van Utrecht en Belijder, (van 3 Mei) -|-1008. Evangelie: De trooster wordt beloof Joan. XVI: 5—14.

12 Maandag. H. Pancratius, Martelaar, -1- 304. 13 Dinsdag H Servatius, Bisschep en Bel, -f- 384.

14 Woensdag. H. Bonifacius, Mart, 307. 15 Donderdag. H. Dymphna, Maagd en Mart ,'-j-7® eeuw.

16 Vrijdag. H Joannes Nepomucënus, Martelaar van het geheim der biecht, -f 1383.

7 I 17 Zaterdag. H Paschalis Baylon, Bel, -{- 1592. 18 ZONDAG. VocEM 5« Zondag na Pasciien. H. Ve- NANTius,Mart.,-j-250. Evangelie: Vraagt en gij zult verkrijgen. Joan. XVI: 23—3Ö.

19 Maandag. Kruisdag. Op de drie Kruisdagen, vóór de H. Mis, de Litanie van alle Heiligen voor de vruchten der aarde. H. Petrus Gelestinus, Paus en Belijder, -1-1296.

20 Dinsdag. Kruisdag. H. Bernardinus van Senen, Belijder, 1444.

21 Woensdag. Kruisdag. H. Felix van Cantalicio, Belijder, 1587.

22 Donderdag. Hemelvaartsdag- Te vieren al« Zondag. H. Ebaldus, Biss. en Bel., -{-1160 (van 16 Mei). Evangelie: Jesus klimt ten Hemel op. Mare. XVI: 14—20.

23 Vrijdag. H. Desidebius, Biss. en Mart., f 612, 24 Zaterdag. O. L V. Hulp der Christenen.

25 ZONDAG. Exaudi. Zondag onder het Oktaaf van Hemelvaart en6®na Paschen.H.Gre-GORiusVII Paus en Bel., -j-1085. Jaarfeest van de kerkwijding der Kathedraal van het Bisdom van Haarlem. Evangelie; De leerlingen zullen vervolging lijden. Joan.XV: 26-—27 en XVI: I—4.1—4.

26 Maandag. H. Philippus Nerius, Bel., f 1598.