is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Dinsdag. H. Lodewxjk, Koning en Bel., f 1278. 27 Woensdag. H. Joseph Galasanotius, Bel., -j-1818. Stichter der Orde der Piaristen.

28 Donderdag. H. Augustinus, Bisschep, Belijder en Leeraar, -j- 430. Stichter der Augustijner-Orde.

29 Vrijdag. Onthoofding van den H. Joannes den Dooper.

30 Zaterdag. H. Rosa van Lima, Maagd 1617. (De 1® lieiligverklaarde van Amerika.)

31 ZONDAG. 13® Zondag na Pinkster. H. Raymun-Dus Nonnatus, Bel., f 1240. Bisdom Haarlem: Feest van de HH. Engelbewaarders. Evangelie: Jesus geneest 10 melaatschen. Lucas. XVII: 11—19.

Dr. KISSLING’s Slcotine-vrije SI&AEEI en TABAK voor allen, die gewone soorten niet kunnen of mogen rooken.

Sigaren/80-,/36.-,/42.-,/48.-, ƒ 60.-,/72.-, p.m. 50 stuks tot proef, franco a contant. Tabak /1.80, /2.4Ö, /3.-- p. Kilogr. Vz Kilogram tot proef, franco a contant.

BIJ G. BRATJER, iu SIGARE^^, lltpecht, Wiltevr. Singel 8.

Lpert ook alle soorten gewone Sigaren tot Fabrieks» prijzen a contant (uitsluitend solide en fijne Merken). Orders van 500 stuks franco, daar beneden met bijberekening van 1,5 Cents voor frankeering, door geheel Nederland,

90 st. monst. gesort. van ƒl4 a ƒ23 p. ma/ 2. )

*5 » » » » B 24» »38 >» j 2.50)

65 > s ® »»40ï 3) 65 »*» 3. I

franco a contant,