is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K. Parochiaal Kerkbestuur van St. Martinus.

H. J. C. Walters, Penn. \W. A. Welsing.

Vereeniginq van den H. Vinoentius a Paulo.

Mr, W. C. I. J. Cremers, W. Janssen, Penningm. President. Verhoeven, Sekret. C. A. Hageman, Vice-Pres. T. Verhoeven, Magazijnm.

St, Josephs-Vereeniging.

Onderdeel der St. Vincentius-Vereeniging. Tot geestelijke en stoffelijke ondersteuning van behoeftige ambachtsleerlingen.

St. Catharina-Vereeniging.

Rederijkers-Kamer.

Kontributie ƒ2- Het batig saldo is ten voordeele der Vincentius-Vereeniging.

J. H. van Basten-Batenburg, J. G. Verhoeven, 1® Penn.

Pastoor derSt. Eusebius-J. T. van Leeuwen, 2e Penn. kerk, Eere-Voorzitter. H. J. van Gent, Nieuwstr. Th. C. A. Thelen, Presid. 57 , Sekretaris en Bibliothekaris.

R. K. Armbestuur.

Th. Brandts, Voorzitter. C. M. Biezemans, Sekret. Th. (J. A. Thelen, Penn. M. C. V d. Velden, J. J. Terburg.

H. Overgoor. B. T. Onstenk. T. J. J- van Leeuwen. H. Hennsen. J. Post,

R. K. Wees- Oude Mannen- en Vbouwenhuis »Insula Dei,”

staande onder de leiding der Eerwaarde Zusters van Liefde. R. .lanssen, Kanunnik, Deken en Pastoor, President. J. H. van Basten-Batenburg, Pastoor, Vice-President. S. Roest, Pastoor, ‘2® Vice-President.

H. P. de Haan, Sekretaris. J. H. Oorsprong. J Lankhorst, Penningm. J. J. M. Robbers. M. Hulsken. J. H. Hoogveld.