is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kommissie der R. K. Parochiale Scholen.

Vertegenwoordigende ad hoe de beide R. K. Kerkbesturen.

H. L. Spoorman, Deken en Pastoor, Voorzitter. vV. Strik, Pastoor, 2<= Voorzitter

J. H. W van der Polder, Penningmeester.

J. B. A. Muré. P. Zuidgeest. Dr. P. I. A. H. Vermeulen IJ. A Drabbe, Sekretaris.

H. L. Sooorman, Deken en Pastoor van den H. Hypolitus, 1836—60 79.

A. J. Hendriks, Kapelaan, 1850-—-75—80.

A. H. Hammer, » 185!—77—82

J L. H. Stams, » 1849—80—82.

Kerkbestuur der Parochie v. d. H. Hippolytus.

A. A. Gussenhoven |G J. Leeuwenberg. J. A. Straman, Thesaurier.lJ. A. Drabbe, Sekretaris,

W. Strik, Pastoor der parochie van den H. Jozef, 4 822—47—69.

0. J. van Zuilen, Kapelaan, 1836—-57—81. B. 0. Ruijten, » 1833—54—78. Versteeg, » 1859—83—83.

Kerkbestuur der Parochie t. d. H. Jozef

B. Schrönen, Penningm. F. Zuidgeest.

IC. J. Schilte. |G. Wiegman, Sekretaris.

R. K. Parochiaal Armbestuur,

J. J. Vlek, Voorzitter. J. B. A. Muré, Vice-Pres. G. B Brinkman. Penningm A. A. T. van Leeuwen, Sek. 0. F. van Berkel.

J. T. Gussenhoven. G. J. Kok.

J. H. W. van den Polder. P. F. van Munnekrede, 1 Hon. Lid.

Vereeniginq van den H. Vincentius a Paulo.

J. A. Drabbe, President. J. J. Vlek, Vice-President.

|B. Schrönen, Penningm. jHenri A. A. Drabbe, Sekr.

Liefde-Gesticht. Zusters van Tilburg.

Hier worden Kostjuffrouwen aangenomen.