is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groesbeek (Gelderland), Dekenaat Nijmegen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kameri ƒ2O.—>

H. Latijnhouwers, Pastoor, 1828—55—76.

O. F. Blomjous, Kapelaan, 1847—73—73. P. van Zutphen, » 1854—79—80.

R. K. Liefde-Gesticht,

Bestuurd door Eerw. Zusters van Tilburg. Kostdames worden hier opgenomen voor / 400,—*

Zangkook Gaecilia, hernieuwt in 1579. ,1. Blees, Direkteur.

R. K. Parochiaal Armbestuur.

G. Koppel, Voorzitter. W. Kersten. Js Nas, Sekr.-Penningm. G. Theunissen. G. Theunissen. J. Jochems.

fijlroesseu (Gelderland), Dekenaat Doesburg. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: /‘2C.—

H. Wienholts, Pastoor, 1817—43—52. H. H. Remmers, Kapelaan, 1850—7.5—83.

Vereenigino van den H. Vincentius a Paulo. A. A. Aleven, President.

firoiiinseii (Prov. Groningen). Dekenaat Groningen en Assen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ5O.—

48,896 Zielen. 3500 Kommunikanten.

Mgr. F. W. A Jansen, Geheim-Kamerheer van Z H. Paus Leo XIII, Ridder der Orde v/d Nederlandsche Leeuw, Deken en Pastoor, 1806—29—44

A. A. Hogeboom, Kapelaan, 1846—69—75. B. W. Willeras, y> 1851—74—77.

G. J. Gil. Overwijn, » 1854—79—82. M. Glaudemans, » 1846—72—74.

G. F. H. van Rijckevorsel, Rektor aan de Kerk O. L. Vr. Onbevlekte Ontvangenis, 1815—46—70.

Instelling onder den zinspreuk: iLiefde tot God EN ONZEN Evennaasten.”

Mgr. F. W. A. Jansen, Deken en Pastoor, Voorzitter.