is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VeREENXGING tot BEVORDERING DER VEREERINO VAN HET ALLERII. SaKRAMENT EN TOT VERSIERING DER

BEHOEFTIGE KERKEN VAN ONS LAND.

De Zeer-Eerw. Heer W. A, Notermans, Direkteur, Mevr. Strens-Milliard, Presidente.

Mej. M. Janssens, Vice-Presidente. » P. van Olffen, 2® Vice-Presidente.

» L. Leurs, Sekretaresse. » Ph. Janssens, Penningmeesteresse.

Raadsleden:

Mevr. D™ van de Renne van Daalenbroeck, geb. Michiels van Verduynen.

Jonkvrouwe M. Michiels van Verduynen. » J. Michiels van Kessenich.

Mej. C. Cloqnet. Mej. E. M. Bongaerts. > Em. van de Renne. t> A. Berger-Quaedvlieg. > Ant. Hendrikx.

IJvebaarsters

Mej. J. Mathei. » C. Leclerq. » T. Kittelers.

)) T. Wuts. » S. Thissen. » E. van de Weijer. » J. Saes.

» M. Vaesen. 3) H. Lafleur. ■» M. Clout. 3) M. Mertz.

» A. Mertz. > H. Reichhard.

B. Schreurs. A. Linssen. E. Linssen.

M. Stoffels. E. Stoffels. J. Smeets. L. Andriessen,

M. Storms voor NunJiem. C. Veltmans voor Hom,

G. Goots voor Herkenbosch, J. Janssens voor Herten. A. Claessen voor Ooi. G. Wolfhagen voor Menm'.

Dames-Vebeeniging van de H. Elisabeth.

H. L. A. Sevriens, Kapelaan, Direkteur.

Mevr. D"'® van de Renne tot Daelenbroek, Presidente.

Mej. E. van de Renne, Vice-Presidente.

Mej. E. Bongaerts, Sekr. | Mej. J. Timmerman, Penn.