is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr, Wed® J de Bruijn—Serruys, Presid., Westerstraat. Mad® P. van Oost, Overste der relig. der eeuwigdurende aanbidding, Vice-Presidente, Eendrachtsstraat.

Mad. M van den Heuvel, Relig. der Eeuwigd. aanbidding, Penningmeesteresse.

Mei. Ma<ie Minderop, Sekretaresse, Glashaven. » Anna W ap, buitengewoon Raadslid, Westerstraat Mevr Wed® E Driebeek—Serruys. » Raadsleden:

Mevr Wede e. P J. Driebeek—Vernooy. y> Oh. Serruys—de Bruyn.

» Wede J. H. 0. van der Kun—Serruys. Rektor der Kapel van het H. Sakrament, J. B. Nuyten, 1843—69-82. RotterdamscHE Processie naar Sittard.

A, Verhagen, Pastoor, Direkteur. J P, van der Poel, Steiger, 30.

J. Melchior.', Goudscheweg, 84. W A. Berten, Delftschevaart, 31.

H E J. Pouwels, Sekretaris, Delftschevaart, 44. VereeniGiN’G van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raad; P. Gilissen, Haagsche Veer 24, Voorzitter.

Jhr G C. D. van Bommel, Noord-Blaak, 7, Onder-Voorz. J, A. V. Rooy, Rivier-Vischmarkt, 14, Sekretaris. H. de Bonter, Open Rijstuin, 22, Penningmeester.

J, F. Verouden, Boezemsingel, 128. Dr. L G. Gribling, Leuvenhaven, 37. M. B. Koevoet, Oppert, 184.

Dr H. Tomas, Weste Wagenstraat, 56. P. J. Harte, Hoogstraat, 344.

G. H. Looyaard, Boerensteiger, 33. J. van Haaren, Weste Wagenstraat, 22. H. F M van der Loo, Nieuwe Haven, 109,

P A. Willemse, Leuvenhaven, 13.

M>’ G. Leesberg, Kruiskade, 112, Conferentie van den H. Donunicus. Jhr. G, C. D. V Bommel, Pr.lC. A. L. Guttenaar, Pennngm.

H. F. M. V, d. Loo, Vice-Pr.iH. J. Reuser, Sekretans.