is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geleid tot haar Zoon, Herhalen wij eeuwig

Geschaard om haar troon; Ave, ave, ave Maria. (6»5.)

DE EERSTE NEDERLANDSCHE BEEVAART NAAR LOÜRDES.

Vijf en twintig jaar na de verschijning van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen heeft de eerste Nederlandsche Beevaart naar Lourdes plaats gehad. Alle andere landen hadden veel vroeger hun nationale Beevaarten naar deze bevoorrechte plaats; zelfs van over de zeeën en uit vreemde werelddeelen waren processies gekomen; alleen uit Nederland niet. Hebben dan de Nederlandsche Katholieken minder eerbied voor de Onbevlekte Maagd of is hun geloof in de machtige voorspraak van O. L. V. van Lourdes kleiner dan van andere volken? .

De talrijke aanvragen om water van Lourdes, de persoonlijke beevaarten naar Lourdes gehouden, het getal Hollanders dat zich jaarlijks aansloot hij de Belgische processies naar Lourdes getuigen wel, dat het geloof der Nederlandsche Katholieken niet minder warm is dan van andere volken. Doch voor iedere Processie of Beevaart is een Kommissie, een Bestuur noodig- Kn dit bestond in Nederland niet. Niemand wilde deze taak aanpakken. Reeds eenigejaren geleden was een bekwaam en zeer bemind geestelijke aangezocht, zich aan net hoofd te stellen van een comité voor zulk een beevaart. ZEerw. nam het niet aan. Ook in het begin van dit laar was een welsprekend en talentvol Priester daartoe aangezocht, doch ZEerw. had geen tijd. Een Nederlander, welke te Antwerpen woont, had persoonlijk m verschillende steden vau ons land, invloedrijke personen, zoowel leeken als geestelijken, opgezocht en aangespoord om een Nederlandsche beevaart naar Lourdes tot te brengen, en overal het hoofd gestoten. Pater wul-