is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De veranderende Feest- en Vastendagen vallen in dit jaar:

Septuagesima, 1 Februari. Vastenavond, 17 „ Asch-Woensd., 18 „ Palm-Zondag, 29 Maart. Goede Vrijdag, 8 April. Paschen, 5 „ Kruisdagen, 11, 12 en 18 Mei.

Hemelvaart, 14 Mei. Pinksteren, 24 „ H.Drievuldigheid, 31 „ H. Sacramentsdag 4 Juni. Ie Zondag van den Advent, 29 November.

dnatertemper-dagen.

In de Lente 25, 27 en 28 Februari. In den Zomer 27, 29 en 80 Mei.

In den Herfst 16, 18 en 19 September. In den Winter 16, 18 en 19 December.

Tijd- en Feestrekening.

Guldental, 13. Zonnecirkel, 7.

Epacta, 12.

Romeinscbe Indictie, 2.

De Zondagsletter is D.

De Besloten Tijd, waarin bet H. Concilie van Trente alle openbare bruiloftsfeesten verboden heeft, loopt van den eersten Zondag van den Advent tot op Driekoningendag, en van Aschdag tot Beloken Paschen ingesloten.