is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegewijd aan het Kindje Jezus,

Laatste Kwartier, Donderdag 8 Januari, ’s morgens 3u.56 m Kieuwe Maan, Vrijdag 16 , , 8,56 /

Eerste Kwartier, Zaterdag 24 „ „ i„4O „ Volle Maan, Vrijdag 30 „ ’snamidd. 4 ,39 ,

IDonderdag. Nieuwjaarsdag. Besnijdenis des Hee: ren. Te vieren als Zondag. In liet bisdom Roermond: Dag van devotie. Evangelie: , Het land wordt besneden. Lucas II: 21.

o Octaafdag v. d. 11. Stepbanus, eerste martelaar. 3 Zaterdag. Octaafdag v. d. H. Joannes, Apostel en Evan- A ynvTiAn i geilst. 11. Genoveva, Maagd, f 521.

4 ZUADAG.; Eer.ste Zosdag der Maakd. Octaafdag van de j 1111. Oimoozele kinderen. Evangelie: De ver; scliijning van den Engel des Heeren aan Jozef in _ ! den slaap. Mattli. II : 13. o Maandag. 11 igilie van Driekoningen. 11. Telesphorus, „ , I Paus en Martelaar, f einde 2e eeuw.

O Dinsdag. Driekoningen. Openbaring des Heeren. Einde van den liesloten tijd. Evangelie: De

, ' aanbidding der JFijzen. Mattli. II: I—l2. / V\ oensdag.: H. Lueiaiius, Martelaar + 312. 8 Donderdag., H. Gudula, Maagd f 712.

Julianus en Basilissa, Mart. + 313. Paus t 632.

lIZOjNDAG. .Eerste Zondag na Driekoningen. H. Hyginus, Paus en Mart., f 142. Evangelie; Jezus te Jeruzalem verloren. Lucas II: 41—52.

12 Maandag. Koppermaandag. H. Beiiedictus, Abt, f 690. 13 Dinsdag, j Octaafdag der HH. Driekoningen. 14 oensdag.| jj Hilarius, Bissoliop, Belijd, en Leeraar, + 398.

H. Paul lis, Iste kluizenaar, f 342. Paus en Martelaar, f 810. * H. Antonius, Abt, + 356. I O '/1 \AT f. ......

18 ZONDAG j2e Zondag na Driekoningen. Feest van den Zoeten

* De 2e Zondag na Drid-oumjeu : Feest van den Zoeten Naam Jcstis.

3