is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegewijd aan de gedachtenis der Overledenen.

Nieuwe Maam Vrijdag O November, ’s avonds 9 ii. 22 m Eerste Kwartier Zaterdag 14 „ ’s avonds 10 ,19 ,/

Volle Maan Zondag 22 „ ’s morgens 9„59 I Laatste Kwartier Zondag 29 „ ’s morgeus 2„17 „

1 ZONDAG. Allerheiligen. Eerste Zo.nhag der M-aaxd en 2.1 e na Pink ster en. Evangelie: De opwekking VÜ7I Jdirui dochter. Afattli. IX- 18—20 Evanplie van Allerlieiligeii: De acht zalighedeïi. Matth. V: I—l2 A _

2 Maandag. Alleszielex. D.vg v.w Devotie 3 Dinsdag. II Hulier t n s, Bisschop van Luik en Belijder, tt' n’ tegen de dolle hondsziekte. 4MWdag. II Caroliis Borromeus, Bis.schop en Belijder, t 1584.

5 Donderdag. 11. Berti 11a, Maagd, f 702. b Vrijdag. H. Leonardus, Bisschop en Belijder, + 559. 7 Zaterdag. H. M 1111 brord ii s, Apostel vaii Nederland Utrecht en Belijder, f /.IS. Patroon van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Haarlem. In het Bisdom Ilaarlem verplichting van Mis te hooren. In het Aartsbisdom wordt de plechtige viering op den eerstvolgenden Zondag verplaatst. Te Bakel te vieren als Znnflao-

n 1,0 ViClLll cllS ZiOTI BZOADAG. 24e Zondag na Binkstereu. Octaafdag yau Allerheiligen. De 4 gekroonde broeders. Martelaars, t 304. Evangelie: Het goede zaad ea het , onkrutd. Matth. XIII: 24—.31.

9 Maandag. Kerkwijding der Basiliek des Verlossers te Rome

H- Andreas Avellinus, Belijder, f 1590. 11 Woensdag. H. Martinus, Bis,schop en Belijder, f 400 Iloofdpatroou der stad Utrecht en der plaatsen in