is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POSTWISSELS en KWITANTIEN.

Voor verzending vnn geld per Postwissel zijn aan alle post- en hulpkantoren formulieren te verm?kmi” T Voor het over te rI9 'n som van / I-.oU ol gedeelte van die som gevorderd; de postwissels worden alleen op PostkLtoren afeegeven doch ei bestaat ook gelegenheid tot het verzenden n postwissel doortusschenkomst dei Hulpkantoren. Postw.ssels worden uitbetaald en afgegeven van ’s morgens 9 tot’s namiddags d urn, beha ve op Zon- en Feestdagen. Alle postwissels zijn slechts ééne maand gaimbaar

POSTBEWIJSEN.

Aan alle Postkantoren en Ilulppostkantoren zijn Postbewijzen verkrijgbaar van /'I. /150 / 9-- {■6 /^5O: en ' onk \<i ' ’ liooger, niet minder en ook tot geen ander bedrag verkrijg!laar. Moet i ep&enoemde bedragen aan iemand per post zenden, dan koope men zoo’n postbewijs en lietaalt, behalve het bedrag, 'A cent voor het formulier en 2'A cent als recht, onverschillig of het een bewijs van f \ – of van /'lO.- is

Belanghebbenden behooren daarop vóór de verzending den naam van den geadresseerde in te vullen en het bewijs van storting van het formulier af te 1? eè?M,ripf ze niet anders dan in een biief verzenden.

Do posll)ewijzen zijn 6 maanden geldig. Na dien hi? aangeboden, is machtiging van het hoofdbestuur der posterijen noodig.

Verloren of m het ongereede geraakte Postbewijzen kunnen, doch alken ie(jen overkqginq van het bewijs van storting, door duplicaten worden vervangen ö *