is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSRAADSEL 1883.

Voor eenigen tijd bevond zich onder een gezelschap van Ileeren Geestelijken een Misdienaar. Een der Heeren vroeg hem: Wie komen op den kop in de kerk?

De jongen antwoorde: De spijkers welke in de zolen of hakken der schoenen zitten.

En de jongen werd geprezen om zijn goed antwoord. Toen werd hem gevraagd: Welke menschen komen dicars in de kerk? Dit wist hij niet. Wie uwer het weet, schrijve het antwoord hieronder.

Aldus opgelost door.

adres:

Mijn Boekhandelaar is

De oplossing moet gesclireveu worden op dit blaadje, hetgeen men langs de lijn kan afsnijden, en vóór den eersten April 1885 franco gezonden worden aan den Heer H. JI. 11 ERKER, President der Fius-Vereetiiging van Amsterdam. De prijzen worden onder de oplossers verloot. Zij (de goede oplossers) krijgen intijds kennis van den datum en de plaats der verloting. Voor hen die niet persoonlijk kannen komen en ook geen plaatsvervanger sturen, wordt door een der Bestuursleden getrokken.