is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Likeurstokers 60

Logementen 51, 55, 59, 76, 82, 160 en 284 Loodgieters 281

Magazijn van Glas, Porselein en Aardewerk 283 n u Kunstbloemen en Bouquets. . . . 84 en 160 n // Manden en Borstelwerk 173

H n Mantels en Regenmantels . . 34, 277 en 280 u u Maten en Gewichten 44

H // Paraplnies, Parasols, Bn-tout-cas .... 34 u n Touwwerk en Vissoherijartikelen 244 // u Ijzerwaren 207

Makelaars 263, 279 en 283 Metselaars 279 en 281 Pensionaten 116 en 149

Restauraties 59 R. K. Begrafenissen 56 Rustiek- en Rietwerkers 26.5

Schilders 63 en 173 Schoonschrijvers 280 Slagers of Weesclihouwers 88, 76 en 244

Tabak-, Snuif- en Sigarenhandelaars .... 63, 208 en 264 Timmerlieden 263 Yarkcnslaohters 76 en 244 Vertalers 208

Verzekeriiig-Maatschappijen .59 Visohhandelaars 27 en 28 Wagensmeer 208 en 28.3 Werkers van den Handel 282 Wijnhandelaars. 143 en 282

IJzermagazijneii 207 Zeepfabrikanten op den omslag. Zinkwerkers 208

IMPRIMATUR.

Voorschoten,

M. Bernsen,

1 Die Natir, D. N. J. A. 18SA

Lihr. Cens.