is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ginkel, O. Z. Voorburgwal 105, J. J. W. Sterck, Kloveniersburgwal 49. H. Brom, A. Jz. Achterburgwal 229. ■

SINT BERNABDUS-GESTICHT.

Opgericht door wijlen den Zeer-Eerw. Heer B. Hofman, R. K. Pr. en de Heeren P. van Granenburgh, B. L. van Hees en A. H. Hafkenscheid.

Dit gesticht, gelegen op de Oude Turfmarkt 7, neemt oude mannen en vrouwen op. De liefdezusters der Congregatie van O. L. Vrouw van Barmhartigheid te Tilburg zijn belast met de verzorging. In den loop van het jaar 1877 werd de nieuwe imichting geopend, waarin tijdelijke zieken ter verpleging worden opgenomen.. De eerw. Zusters verplegen ook zieken aan de huizen der ingezetenen.

Rector: L. G. L. Eygenraam, 1846 —7B 83.

Regenten zijn: Mgr. H. Poppen, Huisprelaat van Z. H. den Paus, Kanunnik, Deken van en Pastoor te Amsterdam; en de Heeren L. G. J. van Ogtrop, Mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht, N. M. Bouvy en G. J. J. Schmitz, Secretaris.

ROOMSGH-KATHOLIEK JONGENS-WEESHUIS.

Lauriergracht, 108 en 105.

Van dit gesticht werd de eerste steen gelegd in Augustus 1700, terwijl de eerste vergadering van Regenten gehouden werd den 28n October 1701. De kinderen uit gehuwde ouders geboren, van welke de langstlevende gedurende de twee laatste levensjaren in deze gemeente woonde, worden opgenomen, zoo beide ouders overleden zijn. De aanvrage tot opneming moet geschieden vóór de begrafenis van den laatstoverledene der ouders.

Rector: J. L. A. Kerschner, 1889—66 80. A. J. B. van Waijenburg, Keizersgracht 282. Mr. Ev. Slagbek, Rokin 150.

J. R. M. Steins-Bisschop, Heerengracht 550. J. H. W. Heusken, Keizersgracht 225.