is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderwijs in beide scholen loopt alleen over de vakken van het Lager Onderwijs. „or, Q UAWfmrsf.bnlen en eene

Verders zijn er nog d Dewaarscnuicu cu naaischool. Deze scholen worden door ruim 900 kinderen bezocht.

ZOUAVEN-BROEDERSCHAP //EIDEI ET VIRTUTIE ,

Afdeelinq Amsterdam van den St. Bonifacius-Bond der Nederlandsche Zouaven.

F. J. A. Vos, President, Prins-Hendrikkade 98. J. F. Drieman, Vice-Pres., Jacob v. P. L. Schilling, Secretaris, G. Flinckstraat 122. H. Dissen, 2e Secretaris. _ ,

J. J. Bakker, Penningm., 47. J. F. ’t Hoen, Penningm., Launergracht 105, P. J. Helmer, Bibliothecaris, Yinkenstraat 168. Deze broederschap heeft eene onderafdeeling, de Rederijkerskamer: „Alberdingk Thijm.”

AMSTERDAMSCHE PROCESSIE naae'KEVELAAR.

H. Schlüter, Pastoor, Voorz. J. E. H. Hoeftens. J. J. Abels, Secretaris. H. L. Sondaal. C. G. J. Erftemeijer, Pennm. W. H. ten BrmK. A. J. Frankemölen, Magazm.

PROCESSIE-BROEDERSCHAP VAN O. L.V. VAN HET H. HART (SITTARD).

Afdeeling Amsterdam.

H. M. Werker, Heerengracht 808, Bestuurder. Th. van Swieten, Amstel 154, Broedermeester, G. de Lange, Damrak 38._ ~

C. P. Rodermans, Egelantiersgracht 64 „ A. A. N. ter Beek, Kerkstraat 106. „ J. J. Geseling, Runstraat 17. „

j’. j'. Mesman, Laurierstraat 91. „ Mgvtouw -A-. Ü- Bijvoots Gz. 'BooïigkcllïiPj O. Voorburgwal, 143.

Juffw. J. Oudejans, Singel 162. „ M. van Wattingen, Korte Leidschestr. 68,