is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Meuwenhuizen. | S. (lielens. F. Hermans. i J. Lamers.

R. K. Militairex-Vereexiging,

opgericht door den AVelEerw. Heer G.’de Bruiin in 1881. ■’

A. J. C. Borsten, Kapelaan, Directeur, 1852 77 82.

Kiezer.s-Vereenigixg : „Noord-Brar.4.nt.”

Afdeeling Grave Boxmeer. Dr. A. van der Steen te Oss, Voorzitter. Dr. P. H. H. van Aernsbergen te Cuyk, 2e voorz. A. F. G. van Dieren te Grave, Secr. en Penningm.

J. C. Arts te St. Anthonis. IH. Bruijsten te Neer-L. van Wijnaerden te Uden.l loon. 11. F. van Erp te Oss. jj-Verheijen te Beugen. F. Haffmans te Broekhuizen. P.Arn.Rijke, Boxmeer. G. W. Koppel te Groesbeek.|j.E.Verzettte Gennep.'

St. Catharina-Gastiiuls, gesticht door Jan van Cuik.

De verpleging geschiedt door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal.

A. H. Hommers, President.'H. Nieuwenhuizen. J. W. Luyckx, Penn.-Secr. !F. Spoorenberg. J. H. van der Marck. ’

A. H. AVillems, Rector, 1837—62—82.

Gesticht voor Blinden.

Opgericht en gefondeerd in 1859 door de edelmoedigheid van de familie De la Geneste en bediend door de Broeders van O. L. V. Moeder van Barmhartigheid. Directeur de Eerw. Frater M. J. Baptista. Deze broeders staan ook aan het hoofd eener R. K Jongensschool.

H. V. d. Foulart, Rector.

Liefpe-Gesticht, tevens School voor Meisjes, (Bewaar-, Al men- en Dagschool) in 1851 opgericht en gefondeerd • door Mgr. De la Geneste. Prot. Ap. a. i. p., bestuurd door de Zusters van O. L. V. van Barmhartigheid van Tilburg. Hier worden blinde meisjes onderwezen in allerlei nuttige handwerken en alle vakken van het lager onderwijs.

A. A. Beijer, Rector, 1854-79-82.