is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. B. Haest, Kapelaan, 1838-68-80. W. F. V. Nieuwenhoff, Assist., 1848—72—78 J. A. L. Geelen, „ 1888—71-8L J. M. Goijarts, „ 1841—72—84. A. W. Duffels, „ 1854-77-81.

Nederlandsciie St. Gregorius-Vereeniging.

Parochiale afdeeling: O. L. F. Onbevlekt Ontvangen.

H. J. H. Marijnen, Pastoor, President en Directeur A. C._ Weimar, Vice-Directeur.

J. Spithoven, Secret. | L. B. v. Oosten, Penningm.

VEREENIGING VAN DEN H. ViNCENTIUS 3, PaULO.

Hoefdraad van Nederland.

’s Gravenhage, President, 'ir Schiedam, Vice-President.

Porret,te s’Gravenh., Vice-Pres. AT ■ T LT' Leeuwen, te s’ Gravenh., Penningm. Mr. J. G. Bevers, te ’s Hage, Hooistraat 7, Secretaris.

A. J. L. M. Lux, te ’s Gravenhage. H. van Langenhuyzen, te ’s Gravenhage. Mr. J. A. H. Borret, te Utrecht. P. Gülisen (Rotterd.). Mr. J. J. v. d. Biesen (Amsterd.).

n a' (Tilburg). J. A. M. Lans (Haarlem). [V «legen). Aug. J. van Berckel (Delft). Mr. E. de Kas (Maastricht). H. C. Coebergh (Leiden).

Bijzondere Baad.

mï' h Pres. L. C. G. Verhuist, ih. vv. L. L. van Leeuwen, F. Quant. r, T Vice-President. W. A. Lehmer. C. J. M. Mooiiman, Penningm. T. C. B. ten Hagen. H. B. A. Lans, Secretaris. A. H. M. Zeij J. H. J. Reuser. G. C. Drabbe. 11. Iserief.

Conferentie van O. L. Vr., C. J. M. Mooijman, Pres Conferentie van den H. Willibrordus. L. C. G. Verhuist, President. | N. N. Secretaris.

Conferentie van de H. Teresia. J. H. J. Keuser, President. G. J. Iserief, Vice-Presid. Conferentie van den H. Antonius en den H. Lodewijk. H. W. Iserief, President.