is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. G. AV. van den Bergh, Nieuwstraat 9. C.' A. B. L. van Ghert, Veenkade. L. Verhuist, van der Duinstraat.

Drn. Masthof en Vinkhuijzen zijn de waarnemende Geneesheeren en Heelmeesters.

F. Th. M. Buhrs, Rector, 1842 —7l 84. Aan dit Gesticht is verbonden eene afdeeling voor ongeneeslijke zieken van s Gravenhage.

R. K. Liefdegesticht voor AVeezen en Ouden VAN Dagen.

Dit gesticht behoort aan het Parochiaal Armbest. A. Hoogland, Rector, 1841-65-73. AV. A. Smit, Amsterdamsche Veerkade 21, Voorz. A.'f. Ummels, Secretaris. Mr. J. G. S. Bevers. H.v. Langenhuysen, Penn. H. J. AVeve. G. H. Schröder. C. A. B. L. van Ghert. Dr. J. F. Baerken. J. A. N. Meeuws. C. Genet. F. P. J. Quant. J. M. Collette. , •

Aloysius-Gesiicht.

Lees-V ereeniging.

Roomsch Katholieke

Opgericht in November 1872. Mr. J. F. A. Leesberg, Jan Hendrikstraat 9, Ie Vooiz. J A. N. Meeuws, Laan 29, 2e Voorzitter. A. F. Ummels, Parkstraat 113, Penningmeester. J. L. Brands, J. J- A. Andreoli. H. L. Sant, Secretaris.

St. Jozefs-Gezellen-Vereeniging.

Pater C. J. van Zuijlen, Directeur, 1836-57—83.

Koomsch Katholiek Fonds van Liei'Dadigiieid.

A. van Rijn, President. H. van Langenhuysen,. a'. H. Iserief, Secretaris. Kerkplein, 15. J. J. Duynstee, Penningm. J. Smeele. AV F Permentier. G- W. van den Bergh, w'. A. Lehmer. Nieuwstraat 9. M. H. Verhuist. M. A. Verweerden. J. Verbeek.